Widerøes flyveselskap

Produserte en rekke flyfoto-kort fra hele landet på 50-tallet. Også noen fra Halden.