Postkortets historie

Fra den spede start til millionindustri

Hva som er det eldste norske billedpostkortet hersker det noe uenighet i postkortmiljøet om. Noen mener at det er kort med motiv fra Christiania, stemplet i 13. januar 1883. Andre hevder at det er et kort med motiv fra Nordkapp som er stemplet 11. juli 1887. De mener at Christiania-kortet ikke er et postkort, men reiseadvis. Det eldste kjente billedpostkort med Fredrikshald-motiv er stemplet 5 juli 1892.

Med billedpostkortene økte også interessen for postkort betraktelig. På starten av 1900-tallet var det en enorm produksjon av fotografiske postkort, hver en liten avkrok av landet ble foreviget. Man regner med at 70-80 % av den norske bygningsmassen kunne vært dokumentert om man hadde funnet tilbake til alle utgivelsene.

Postkortet hadde sin storhetstid fra ca. 1900-20. Toppen kom i 1910 med ca. 17 millioner sendte kort. Før telefonen og telegraf gjorde sitt inntog var postkortet den eneste muligheten mange hadde for å gi korte meldinger til kjente og kjære.

I de første årene var det ikke tillatt å skrive meldinger på adresse-siden. Meldingen måtte skrives på motivsiden, noe som det normalt var avgitt plass til. Fra 25. februar 1905 ble det tillatt med delt bakside. D.v.s. at både melding og adresse kunne skrives på en side, mens motivet kunne trekkes ut over hele den andre siden.

De eldre kortene har et format på ca. 9×14 cm. På 30-tallet ble A6-format (10,5×15 cm) lansert og på 50-tallet kom fargekortene.