Nordisk Kortforlag

Postkortforlag eid av Eberhard. B. Oppi. Forlaget endret senere navn til Oppi’s Kunstforlag. Trolig rundt 1913. Se også Oppi.

Postkort merket Nordisk Kortforlag