N.K.

Se Narvesens Kioskkompagni. Narvesen hadde en omfattende produksjon av kort som ble merket N.K. fra 1902. Man kan alikevel ikke utelukke at andre kan ha brukt samme forkortelse. F.eks. Norsk Kunstforlag og Nordisk Kortforlag.