Larsen, Karl L.

Karl. L. Larsen var født i Hvitsten i 1873. Han jobbet i flere bokhandlere i Fredrikstad og Kristiania før han ble ansatt hos E.Sem i 1903. Her var han til 1908, da han begynte hos T. E. Heltbergs bok, papir og musikhandel. Denne forretningen overtok han i 1916 og drev frem til 1945 under eget navn. Noen kjente kort fra Fredrikshald på 1920-tallet. Har gitt ut kort angitt både med Carl L. og Karl L. Larsen

Postkort merket Carl L. Larsen

Postkort merket Karl L. Larsen