Johannesson, Janne O. og Erland

Far og sønn som drev landhandel på Vassbotten i hver sin periode.

Janne O. Johannesson startet landhandel ved Vassbotten i 1890-årene. Denne startet han etter å ha lagt seg opp penger ved å jobbe 5 år i en gruve i USA. Landhandelen fikk etterhvert et bredt sortiment. Når den nye veien gjennom Bullaren til Norge kom i 1935, bygde Johannesson ny butikk rett ved veien over til Norge.

Sønnen Erland tok over driften i 1938, og i den nye butikken ble det også startet cafe, som var i drift til 1970-tallet. Grensehandelen var en viktig del av grunnlaget for butikken i mange tiår. Butikken (med andre eiere) var i drift fram til et stykke ut på 2000-tallet.

Postkort produsert av/for Janne O. Johannesson

Postkort produsert av/for Erland Johannesson