Iddefjorden (Norge)

Postkort fra norsk side av Iddefjorden