Haraldssøn, Baardsen & Co

Ble grunnlagt i 1922 av Einar Baardsen og Harald Haraldssøn. Holdt først til i Hofgaards gård ved Torvet, men flyttet i 1937 til nye lokaler i Os allé. Drev med papirforretning, trykkeri, bokbinderi og linjeranstalt. Senere også med skjemaer og blanketter til offentlig bruk.

I 1939 startet Haraldssøn et nytt trykkeri i Oslo, mens Einar Baardsen overtok og drev firmaet i Halden, men nå under navnet Baardsen & Co. Nå kom også broren Berger inn som medeier. Firmaet opphørte i 1987.

Postkort produsert av/for Haraldssøn, Baardsen & Co på 20/30-tallet.

Postkort produsert av/for Baarden & Co (Tegnet av Victor Weinrich)