Brookes Ltd

Brookes Limited var et britisk steinbruddfirma som ble grunnlagt i 1840. De hadde sitt hovedsete i Halifax i England.

I 1902 startet Eivind M. Schibsted sammen med Newton og Aspinall Brooke (eiere av Brookes Limited) opp firmaet «Det internationale Granitt Company» med hovedsete i Fredrikshald. I 1904 endret firmaet navnet til Brookes Granite Company.

Brookes sine største norske brudd lå på Ystehede samt Refsal og Roppestad i Torsnes. I Idd hadde de ellers flere mindre brudd ved Eskeviken, Risum, Berger, Nordby, Lund, Hovelsrød og Iddebøen. I Østfold forøvrig hadde de brudd på Hvaler, i Råde, ved Torsøkilen, Rolvsøy, Glemminge og Tune. De hadde også brudd på svensk side av Iddefjorden.

Brookes ble i 1919 et heleid norsk selskap. De engelske eierne trakk seg ut, men navnet forble Brookes Granite Coy.

Etter at Brookes i noen år var blitt drevet av Andresens bank og Bergens kreditbank ble de norske stenbruddene solgt til Forsberg i 1929. Brookes i Norge gikk med dette over i historien.

Brookes har gitt ut en serie kort med motiv fra Ystehede. Det finnes også kort med motib fra Hvaler, Sverige og Storbritannia.

Les mer om Brookes her

Postkort gitt ut av/for Brookes Ltd