Bj. Søvik

En del postkort fra Tistedalen på begynnelsen av 1900-tallet er merket Bj. Søvik. Dette antas å være skolebestyrer og klokker i Asak, Bjørn Søvik.

Bjørn Søvik var født i Skjold i Ryfylke i 1857. Han tok lærereksmaen i 1876 og kom til Idd i 1879 der han ble ansatt som lærer ved Flateby og Ganerød skoler. I 1883 begynte han som lærer og klokker i Asak. Han var glad i sang og var sangpedagog og kirkesanger. I en periode dirigerte han Tistedalens Mannskor. I 1923 forlot han sine stillinger ved skolen og kirken av helsemessige årsaker. Året etter døde han.

Kilde: Olav Torgersen – Berg Herred gjennom 100 år

Postkort fra Halden-distriktet produsert av/for Bj. Søvik