Torgalsens enke

Trine Torgalsen (f. 1849), enke etter Jens Torgalsen, drev landhandel på Prestebakke og ga ut enkelte kort fra Prestebakke. Selve landhandelen startet i 1870-årene, mens postkortene er fra begynnelsen av 1900-tallet. Kun få kjente kort. I folketellingen for 1900 opplyses det at døtrene Hanna og Tora var medhjelpere i butikken. Senere ble landhandelen leid ut til M. Hagen som også har gitt ut postkort fra Prestebakke. Fra 1940 ble landhandelen drevet av Synnøve Folkeseth.

Postkort gitt ut av/for Torgalsens Enke