Sem – Edvard Sem

(1859-1946). Bokhandler og konsul. Opprinnelig fra Blaker. Kom til Halden i 1879, hvor han ble ansatt som bestyrer av L.A. Larsens bokhandel. I 1881 overtok han Martin Arnesens bokhandel under eget navn. Først holdt han til i C. Olsens gård ved torvet, videre på hjørnet av Storgaten og Borgergaten. I 1911 kjøpte han gården ved bybroen, som da ble kjent som Sem-gården. Firmaet holdt til her fram til 1970. Her var det bokhandel, trykkeri, bokbinderi og papirindustri med fremstilling av alskens protokoller og skjemaer. Sem døde i 1946, 87 år gammel, men firmaet fortsatte under samme navn. En av de største lokale postkortprodusentene. Produserte postkort fra slutten av 1800-tallet og inn på 60/70-tallet. En del av de tidligere kortene er unummerert.

Postkort fra Haldendistriktet utgitt av/for E. Sem