O. Gädda

Hadde tilhold i Östad ved Bullaren. Har gitt ut en rekke postkort fra dette området.

Postkort gitt ut av/for O. Gädde