M. Hagen

Martin og Marthe Hagen (f. 1882 og 1889 i Romsdal) drev landhandler og telefonekspedition på Prestebakke. De ga ut noen postkort fra Prestebakke-traktene rundt 1910/20-tallet. Hagen leide landhandelen til Torgalsen i denne perioden.