Johs. Olsen

Johannes Olsen drev firmaet Varemagasinet i Svenskegata 16. Født i Oslo i 1891 og kom senere til Halden. Først som bestyrer i 20 år på festningens depot, senere som bestyrer hos agent K. Jonassen, før han startet sin egen forretning i 1933. Fra 1937 i Svenskegata. Har gitt ut noen kort fra Halden-området på 1940/50-tallet.

Postkort fra Halden-distriktet produsert av/for Johs. Olsen