Haldenvassdraget

Postkort fra Haldenvassdraget. Fra Femsjøen til Ørje