HA-foto

Halden Arbeiderblads fotoredaksjon. Har gitt ut noen kort på 1980-tallet i samarbeid med Wolds foto.

Postkort produsert av/for HA-foto