Emilie Aas

(1854-1926) Var opprinnelig fra Siljeholt i Aremark. Ble enke i ung alder og startet da egen forretning i Fredrikshald, 12 mai 1883. Denne drev hun til sin død.

Forretningen holdt til på hjørnet av Niels Ankers gate. Først drev hun en ren papirhandel, men utvidet senere til tobakk og parfymeri. Forretningen var en av de største og mest velrenomerte i sin bransje.

Produserte en rekke postkort på begynnelsen av 1900-tallet. Kun fåtall er nummerert.

Hun ble gift 2. gang med fotograf Olaf M. Madsen, så man må anta at mange av postkortene som er merket Emilie Aas opprinnelig er fotografert av Olav M. Madsen.

Et utsnitt fra et tidlig postkort med butikken til Emilie Aas

Postkort gitt ut av/for Emilie Aas