C.A.Erichsen

Conrad Alfred Erichsen (1875-1952) drev eget kunstforlag fra 1909 på Nytorvet i Kristiania. Fotograf. Frem til å starte eget kunstforlag var han innom flere ulike forretningsvirksomheter. Bl. a. salg av sykler og agentur for vinimport. Han var også medeier i John Fredrikssons eftf. i et par år, men startet eget kunstforlag når Mittet kjøpte opp J.F. i 1909.

Har gitt ut en rekke kort fra hele landet mellom ca. 1908-1925. Også en del fra Fredrikshald.

Postkort fra Halden-distriktet produsert av/for C. A. Erichsen